Skema Program Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)

SKEMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS SAMUDERA)

Semester 1 Jam Kredit Semester 2 Jam Kredit
SOC 2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) SOC 2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0)
SOC 2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) MMS 3005 Penderiaan Jauh dan GIS 4 (2+2)
MTK 3000 Matematik 3 (3+0) BBB 3101 Academic Writing Skills 3 (3+0)
MMS 3000 Sains Alam Sekitar 3 (3+0) MGM 3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0)
MMS 3201 Kaedah dan Instrumentasi Akuatik 4 (2+2) MTK 3008 Biostatistik 3 (2+1)
MMS 3004 Pengenalan Sains Samudera 4 (2+2) MNS 2201 Prinsip Kepelautan dan Navigasi 3 (2+1)
CC Ko-kurikulum¹ 3
Jumlah 21 Jumlah 19
Semester 3 Jam Kredit Semester 4 Jam Kredit
MMS 3100 Oseanografi Fizik 4 (2+2) MMB 4301 Ekologi Marin 4 (2+2)
MMB 3000 Kerja Lapangan 4 (1+3) MMS 3101 Meteorologi 3 (2+1)
MMB 3300 Oseanografi Biologi 4 (2+2) MMS 3401 Proses Persisiran Pantai 3 (2+1)
MMS 3400 Oseanografi Geologi 4 (2+2) MMS 4998 Projek  Ilmiah Tahun Akhir I 3 (0+3)
BBB 3102 Public Speaking 3 (3+0) MMS 3006 Kaedah Penyelidikan Sains Marin 3 (2+1)
MMS 3200 Oseanografi Kimia 4 (2+2) *MMB 3302 Planktonologi / 4 (2+2)
*FIS 3101 Dinamik Populasi Ikan II /     4 3 (2+2)
*MMS 4000 Toksikologi Sekitaran / 4 (2+2)
*MMB 3304 Ekologi Muara dan Bakau 4 (2+2)
Jumlah 23 Jumlah 20
Semester 5 Jam Kredit Semester 6 Jam Kredit
MMS 4400 Pengurusan Zon Pantai 3 (2+1) MMM 4306 Polisi dan Pengurusan Marin 4 (4+0)
MMB 4300 Biodiversiti dan Pemuliharaan Marin 4 (2+2) MMS 4001 Penilaian Kesan Alam Sekitar 3 (2+1)
BBB 3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0) MMS 4992 Latihan Industri² 5 (1+4)
MMS 4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 5 (0+5) *MMM 4204 Pengurusan Pelabuhan & Perkapalan / 4 (4+0)
*MMB3303 Biologi Terumbu Karang 4 (2+2) *MMM 4302 Polisi & Undang -Undang Sumber Akuatik / 3 (3+0)
*FIS 3101 Iktiofisiologi/                      4 4 (3+1) *MMB 3302 Planktonologi/                       4 4 (2+2)
*MMB 4500 Bioteknologi Marin 4 (2+2) *FIS 3601 Dinamik Populasi Ikan II / 3 (2+1)
*MMS 4000 Toksikologi Sekitaran / 4 (2+2)
*MMB 3304 Ekologi Muara dan Bakau 4 (2+2)
Elektif 6
Jumlah 19 Jumlah 22
JUMLAH 124

(1)         :  Disebabkan oleh aktiviti dalam pengajaran banyak melibatkan aktiviti dalam air, pelajar digalakkan untuk mengambil CCS 3511 (Renang & Keselamatan Air) atau CCS 3521 (Pengenalan Selam Scuba) sebagai kursus ko-kurikulum.

(2)         :     MMB 4992 Latihan Industri dijalankan selama 8 minggu pada akhir semester pengajian.

(*)       :     Perlu mengambil mana – mana kursus yang ditawarkan pada semester pengajian tersebut untuk memenuhi keperluan teras program iaitu sekurang – kurangnya 12 jam  kredit.