Skema Program Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)

SKEMA PENGAJIAN SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM)

Semester 1 Jam Kredit Semester 2 Jam Kredit
SOC 2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0) SOC 2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0)
MTK 3001 Matematik Kejuruteraan 3 (3+0) MGM 3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0)
KEJ 3101 Mekanik Kejuruteraan 3 (3+0) KEJ 3104 Mekanik Bendalir 3 (2+1)
FIZ 3000 Fizik Asas 3 (3+0) MMT 3101 Rekabentuk dan Grafik 3 (1+2)
BBB 3102 Public Speaking 3 (3+0) MTK 3002 Matematik Kejuruteraan Lanjutan 3 (3+0)
SOC 2001 Hubungan Etnik 2 (2+0) BBB 3101 Academic Writing Skills 3 (3+0)
CC Ko-Kurrikulum 3 (0+3)
Jumlah 19 Jumlah 18
Semester 3 Jam Kredit Semester 4 Jam Kredit
KEJ 3102 Kejuruteraan Bahan 3 (2+1) KEJ 3105 Termodinamik 3 (2+1)
COM 2101 Komunikasi Interpersonal 3 (3+0) MMS 3111 Meteorologi 3 (2+1)
MMT 3102 Kuasa Bendalir Marin 3 (2+1) CSC 3102 Pengaturcaraan Komputer 4 (3+1)
MNS 2201 Prinsip Kepelautan dan Navigasi 3 (2+1) MMT 3105 Makmal Teknologi Marin II 2 (0+2)
MMM 3401 Prinsip Pengurusan Maritim 3 (3+0) MMT 3106 Kekuatan Bahan 3 (2+1)
MMT 3103 Makmal Teknologi Marin I 1 (0+1) BBB 3103 English for Occupational Purposes 3 (3+0)
MMT3104 Mekanik Dinamik 3 (3+0)
Jumlah 19 Jumlah 18
Semester 5 Jam Kredit Semester 6 Jam kredit
MMT  3601 Teknologi Perkapalan dan Pelabuhan 3 (3+0) MMT 3302 Otomasi dan Kawalan Marin 3 (2+1)
MMT 3301 Elektronik dan Instrumentasi Marin 4 (2+2) MMT 3602 Teknologi Marin dan Persekitaran 3 (2+1)
MMT 3202 Sistem Kejuruteraan Marin 3 (2+1) MMT 3201 Senibina dan Pembinaan Kapal 4 (2+2)
MMM 3203 Operasi Kargo Marin 3 (3+0) Elektif 3 (2+1)
MMM 4204 Pengurusan Pelabuhan dan Perkapalan 4 (4+0) MMT 4201 Rekabentuk Kejuruteraan Maritim 3 (2+1)
MMT 4001 Kaedah Penyelidikan Teknologi 3 (2+1) MMT 4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I 2 (0+2)
Jumlah 20 Jumlah 18
Semester 7 Jam Kredit Semester 8 Jam Kredit
MMT 4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II 4 (0+4) MMT 4992 Latihan Industri** 12 (0+12)
MMT 3203 Sistem Penyelenggaraan dan Pembaikan Kapal 4 (3+1)
MMT 3303 Loji Kuasa dan Jentera Kapal 3 (2+1)
Elektif 3 (2+1)
Elektif 3 (2+1)
Jumlah 17 Jumlah 12
Jumlah 141